רשימת חלקי חילוף לרכב יוקרה: פורשה בוקסטר

קבלו ברשימות מסודרות ובמחיאות כפיים סוערות, את הדגם פורשה בוקסטר ואת כל חלקי החילוף לרכבי היוקרה מבית היצרן פורשה, קבלו: 
חלקי חילוף פורשה בוקסטר (Porsche Boxster):

כל החלקים של פורשה Boxster, יחד עם כל הרשימות של חלק החילוף לרכב היוקרה פורשה בוקסטר.

פורשה בוקסטר Porsche Boxster
תוכן העניינים

פחחות-חלקי מרכב 

חלקי מעטפת

ארגז- מטען אחורי
דלת אחורית לארגז
דופן לארגז
קישוט לדופן ארגז
ביטנה לכנף קדמית ימנית
ביטנה אחורית לכנף קדמית  ימנית
ביטנה לכנף קדמית  שמאלית
ביטנה אחורית לכנף קדמית  שמאלית
ביטנה לכנף אחורית  ימנית
ביטנה לכנף אחורית  שמאלית
גג מרכב
מרזב גג
גגון
פח חיזוק לגג מרכב
שמשה לחלון גג
ריפוד גג מרכב
ידית אחיזה בגג
חלקי ריפוד גג
מסגרת חלון גג
גריל (סורג חזית)
סורג קדמי פנימי
מסגרת לסורג קדמי
סורג תחתון
תומך לסורג קדמי
תפס לסורג
ניקל לסורג
גומי לסורג
דופן אחורית
'דופן אחורית 3 דל
דופן פנימית אחורית
ארגז מושלם
דופן לארגז
כסוי פנימי לדופן תא מטען
חלקי דופן אחורי
בית גלגל אחורי
דופן קדמית לתא מנוע
פח בית בולם
דופן חלקית לתא מנוע
בית גלגל קדמי
דלתית מיכל דלק
צילינדר מכסה דלק
מנגנון פתיחת דלתית דלק
כבל פתיחת דלתית דלק
מנעול דלתית דלק
דלת אחורית ימנית
נגדי למנעול לדלת אחורית ימנית
מנעול לדלת אחורית ימנית
ידית דלת אחורית  ימנית
פח צפוי לדלת אחורית  ימנית
מנגנון חלון דלת אחורית ימנית
צילנדר לדלת אחורית ימנית
מסילה לחלון דלת אחורי ימנית
גומי אטימה לדלת אחורית ימנית
ציר לדלת אחורית ימנית
עוצר דלת אחורית ימנית
ריפוד דלת אחורית ימנית
כסוי למנעול אחורי  ימני
צמת חוטים דלת אחורית ימנית
מתג הרמת חלון אחורי ימני
מנוע הרמת חלון אחורי ימני
מוט/כבל למנעול דלת אחורית ימנית
דלת אחורית שמאלית
נגדי למנעול לדלת שמאלית
מנעול לדלת אחורית שמאלית
ידית דלת אחורית שמאלית
פח צפוי לדלת אחורית שמאלית
מנגנון חלון דלת אחורית שמאלית
צילנדר לדלת אחורית שמאלית
מסילה לחלון דלת אחורית שמאלית
גומי אטימה לדלת אחורית שמאלית
ציר לדלת אחורית שמאלית
עוצר דלת אחורית שמאלית
ריפוד דלת אחורית שמאלית
כסוי למנעול אחורי שמאלי
צמת חוטים דלת אחורית שמאלית
מתג הרמת חלון אחורי שמאלי
מנוע הרמת חלון אחורי שמאלי
מוט/כבל למנעול דלת אחורית שמאלי
דלת הזזה/שירות ימנית
צמת חוטים דלת הזזה ימנית
מוט/כבל למנעול דלת אחורית ימנית
צילנדר למנעול דלת הזזה ימנית
מסילה לדלת הזזה ימנית
גלגלת דלת הזזה ימנית
זרוע גלגלת לדלת הזזה ימנית
מעצור לדלת הזזה ימנית
ציר לדלת שרות/הזזה ימנית
ריפוד דלת הזזה ימנית
גומי לדלת הזזה ימנית
ידית דלת הזזה ימנית
כבל לדלת הזזה ימנית
מנעול לדלת שירות ימנית
תפס למנעול דלת שירות ימנית
תושבת מנעול דלת שרות ימנית
דלת הזזה/שירות שמאלית
צמת חוטים דלת הזזה שמאלית
מוט/כבל למנעול דלת אחורית שמאלית
צילנדר למנעול דלת הזזה שמאלית
מסילה לדלת הזזה שמאלית
גלגלת דלת הזזה שמאלית
זרוע גלגלת לדלת הזזה שמאלית
מעצור לדלת הזזה שמאלית
ציר לדלת שרות/הזזה שמאלית
ריפוד דלת הזזה שמאלית
גומי לדלת הזזה שמאלית
ידית דלת הזזה שמאלית
כבל לדלת הזזה שמאלית
מנעול לדלת שירות שמאלית
תפס למנעול דלת שירות שמאלית
תושבת מנעול דלת שרות שמאלית
דלת מטען
גומי אטימה לדלת מטען
דלת אחורית לארגז
נגדי למנעול מטען
מנעול דלת תא מטען
צילנדר דלת מטען
ציר לדלת מטען
דלת תא מטען מתרוממת
גומי צילנדר תא מטען
עוצר לדלת מטען
ריפוד דלת מטען
ידית דלת מטען
צמת חוטים דלת מטען
מוט/כבל למנעול דלת מטען
דלת מטען ימנית
גומי אטימה לדלת מטען ימנית
דלת אחורית לארגז ימני
נגדי למנעול מטען ימני
מנעול דלת תא מטען ימני
צילנדר דלת מטען ימנית
ציר לדלת מטען ימנית
דלת תא מטען מתרוממת
גומי צילנדר תא מטען ימני
עוצר לדלת מטען ימנית
ריפוד דלת מטען ימנית
ידית דלת מטען ימנית
צמת חוטים דלת מטען ימנית
מוט/כבל למנעול דלת מטען ימנית
דלת מטען שמאלית
גומי אטימה לדלת מטען שמאלית
דלת אחורית לארגז שמאלי
נגדי למנעול מטען שמאלי
מנעול דלת תא מטען שמאלי
צילנדר דלת מטען שמאלית
ציר לדלת מטען שמאלית
דלת תא מטען מתרוממת
גומי צילנדר תא מטען שמאלי
עוצר לדלת מטען שמאלית
ריפוד דלת מטען שמאלית
ידית דלת מטען שמאלית
צמת חוטים דלת מטען שמאלית
מוט/כבל למנעול דלת מטען שמאלית
דלת קדמית ימנית
ידית כוון מראת צד ימנית
משולש למראה ימנית
זכוכית למראת צד ימנית
כסוי למראה ימנית
פח צפוי לדלת קדמית ימנית
מראת צד לדלת ימנית
מתג מראה חשמלית ימנית
קליפס למראה ימנית
נגדי למנעול לדלת ימנית
תא חפצים בדלת קדמית ימנית
מנגנון חלון קדמי ימני
מסילה לחלון דלת קדמית ימנית
גומי אטימה לדלת קדמית ימנית
ציר לדלת קדמית ימנית
צילנדר לדלת קדמית ימנית
ידית לדלת קדמית ימנית
ריפוד דלת קדמית ימנית
מסגרת צלינדר לדלת ימנית
עוצר לדלת קדמית ימנית
מסגרת כפתור נעילה לדלת ימנית
כפתור נעילה לדלת ימנית
צמת חוטים דלת קדמית ימנית
מתג הרמת חלון קדמי ימני
מנוע הרמת חלון קדמי ימני
מוט/כבל למנעול דלת קדמית ימנית
ידית הרמת חלון ימני
מנעול לדלת קדמית ימנית
דלת קדמית שמאלית
ידית כוון מראת צד שמאלית
משולש למראה שמאלית
זכוכית למראת צד שמאלית
כסוי למראה שמאלית
פח צפוי לדלת קדמית שמאלית
מראת צד לדלת שמאלית
מתג מראה חשמלית שמאלית
קליפס למראה שמאלית
נגדי למנעול לדלת שמאלית
תא חפצים בדלת קדמית שמאלית
מנגנון חלון קדמי שמאלי
מסילה לחלון דלת קדמית שמאלית
גומי אטימה לדלת קדמית שמאלית
ציר לדלת קדמית שמאלית
צילנדר לדלת קדמית שמאלית
ידית לדלת קדמית שמאלית
ריפוד דלת קדמית שמאלית
מסגרת צלינדר לדלת שמאלית
עוצר לדלת קדמית שמאלית
מסגרת כפתור נעילה לדלת שמאלית
כפתור נעילה לדלת שמאלית
צמת חוטים דלת קדמית שמאלית
מתג הרמת חלון קדמי שמאלי
מנוע הרמת חלון קדמי שמאלי
מוט/כבל למנעול דלת קדמית שמאלית
ידית הרמת חלון שמאלי
מנעול לדלת קדמית שמאלית
כסוי לגלגל חליפי
ערסל לגלגל חליפי
ריפוד פח אחורי
גלגל חילופי
כנף אחורית ימנית
ביטנה לכנף אחורית ימנית
תפס לביטנה אחורית ימנית
ריפוד לדופן אחורית ימנית
ריפוד דופן תא מטען ימני
תריס ואקום לתא מטען ימני
פח מרזב לכנף אחורית ימנית
דלתית מיכל דלק ימני
כנף אחורית שמאלית
ביטנה לכנף אחורית שמאלית
תפס לביטנה אחורית שמאלית
ריפוד לדופן אחורית שמאלית
ריפוד דופן תא מטען שמאלי
תריס ואקום לתא מטען שמאלי
פח מרזב לכנף אחורית שמאלית
דלתית מיכל דלק שמאלי
כנף קדמית ימנית
ביטנה לכנף קדמית ימנית
פנס אתות קדמי ימני
ביטנה אחורית לכנף קדמית ימנית
פח חיזוק לכנף ימנית
פח תומך לכנף קדמית ימנית
תפס לביטנה קדמית ימנית
כנף קדמית שמאלית
בטנה לכנף קדמית שמאלית
פנס אתות קדמי שמאלי
פח חיזוק לכנף שמאלית
פח תומך לכנף קדמית שמאלית
תפס לבטנה קדמית שמאלית
מגן גחון
מגן מנוע תחתון
פח מגן צנרת דלק
מגן חום לדוד פליטה
מגן מיכל דלק
מגן מנוע תחתון
מכסה אחורי- מטען
מחזיר אור למכסה מטען
ספויילר למכסה מטען
גומי אטימה לתא מטען
לשון מנעול תא מטען
מנעול למכסה מטען
בית צילנדר תא מטען
מנעול פח אחורי
כבל פתיחת מכסה מטען
עוצר מכסה מטען
צילנדר מכסה מטען
נגדי למנעול תא מטען
ציר למכסה מטען
גומי כוון מכסה מטען
מכסה קדמי-מנוע
נגדי למנעול מכסה מנוע
ציר למכסה מנוע
מנעול למכסה מנוע
כבל למכסה מנוע
נועל מכסה מנוע
כסוי מבודד למכסה מנוע
עוצר למכסה מנוע
צילנדר מכסה מנוע
מוט מכסה מנוע
תפס מוט מכסה מנוע
תפס למבודד מכסה מנוע
תפס לגומי מכסה מנוע
גומי אטימה למכסה מנוע
ידית פתיחת מכסה מנוע
גומי כוון מכסה מנוע
סמלים
סמל דגם
סמל יצרן
סמל נפח מנוע
סמל תת דגם
סמל לכנף קדמית
סמל חזית
סמל אחורי
סמל לכנף אחורית
סמל בתא מטען
סמל לסורג
סמל למכסה מנוע
סמל לדלת קדמית
סמל בגלגל הגה
סף ימין
קישוט לסף ימין
פח סף ימין כולל עמוד מרכב
פח סף ימין פנימי
ריפוד סף ימין תחתון
מדרגת צד ימין
כסוי למדרגת צד ימין
סף שמאל
קישוט לסף שמאל
פח סף שמאל כולל עמוד מרכב
פח סף שמאל פנימי
ריפוד סף שמאל תחתון
מדרגת צד שמאל
כסוי למדרגת צד שמאל
ספוילר למגן
ספויילר למגן קדמי
ספויילר למגן אחורי
עמודים
עמוד אמצעי  ימני
עמוד אמצעי  שמאלי
עמוד קדמי חיצוני  ימני
עמוד קדמי חיצוני  שמאלי
עמוד אחורי  ימני
עמוד אחורי  שמאלי
ריפוד עמוד אחורי  ימני
ריפוד עמוד אחורי  שמאלי
ריפוד עמוד קדמי  ימני
ריפוד עמוד קדמי  שמאלי
עמוד קדמי פנימי  ימני
עמוד קדמי פנימי  שמאלי
ריפוד עמוד אמצעי  ימני
ריפוד עמוד אמצעי  שמאלי
פגוש (מגן) אחורי
פגוש (מגן) אחורי חיצוני
פגוש (מגן) אחורי פנימי
זרוע למגן אחורי
פנס אור מספר
כסוי לפנס אור מספר
וו גרירה אחורי
כסוי וו גרירה
קלקר למגן אחורי
מגן אחורי אמצעי
פינה למגן אחורי
מחזיר אור למגן אחורי
כסוי פתח במגן אחורי
מדרגה אחורית
כסוי למדרגה אחורית
תומך צד למגן אחורי
חיישן נסיעה לאחור
מגן אחורי עליון
מגן אחורי תחתון
תומכי מגן אחורי
תומך למגן אחורי
תפס למגן אחורי
ספויילר מגן אחורי
גומי למגן אחורי
פח אבנים אחורי
תומך לפינת מגן אחורי
פגוש (מגן) קדמי
פגוש (מגן) קדמי חיצוני
פגוש (מגן) קדמי פנימי
מגן קדמי עם ספויילר
קלקר למגן קדמי
מגן קדמי אמצעי
פינה למגן קדמי
כסוי פתח במגן קדמי
זרוע למגן קדמי
סורג צד במגן קדמי
סורג במגן קדמי
מגן קדמי עליון
מגן קדמי פנימי תחתון
מגן קדמי פנימי עליון
תפס למגן קדמי
תושבת לוחית רישוי קד
תומך צד למגן קדמי
תומך למגן קדמי
ספויילר למגן קדמי
וו גרירה קדמי
לוחית רישוי
גומי למגן קדמי
פח אבנים קדמי
תומך לפינת מגן קדמי
פח אבנים
פח אבנים אחורי
פח אבנים קדמי
פח אחורי
ריפוד פח אחורי
פח משקף אחורי
פח אחורי פנימי
פח פינה אחורי
פח אחורי חיצוני
גומי אטימה לתא מטען
פח אחורי תחתון
פח אבנים אחורי
חלק אחורי מושלם
פח חזית
פח צר לחזית
פח ניצב לחזית
פח אבנים קדמי
קורת רוחב קדמית
פח משקף קדמי
פח פינה קדמי
כסוי פלסטיק לפח עליון
כסוי פלסטיק לפח תחתון
כסוי פלסטיק קד' פנימי
גשר תחתון נושא מצננים
פח גשר חזית עליון
פח קיר אש
ריפוד פח קיר אש
סורג פח טורפדו
פח טורפדו
פנל טורפדו
רצפת תא מטען
פחית חיזוק לרצפת מטען
פלטה זיפות לרצפה
פקק ניקוז לרצפה
כסוי רצפת תא מטען
שילדה אחורית
קצה שילדה אחורית
קורת שילדה אחורית
שילדה צידית
פח מסגרת צד
דופן אמצעית
תושבת הרמה למגבה
שילדה קדמית
חזית מושלמת
קורת שילדה קדמית
קצה שילדה קדמי
קישוטי רכב
קישוט למגן קדמי
קישוט לכנף קדמית
קישוט קשת לכנף קדמית
קישוט לכנף אחורית
קישוט קשת לכנף אחורית
קישוט לדלת תא מטען
קישוט לדופן אחורי
קישוט לדופן ארגז
קישוט לסף
קישוט לדלת קדמית
קישוט לעמוד דלת
קישוט לדלת אחורית
קישוט לפח אחורי
קישוט לגג
פס קישוט למרזב
קישוט למכסה מנוע
קישוט למכסה מטען
קישוט למגן אחורי
פס נוי הדבקה
תושבת לוחית רשוי אחורית
קישוט דלת הזזה
אחר

חלקי פנים

גלגל הגה
לחצן צופר בהגה
ריפוד לוח שעונים
לוח שעונים
בית לוח שעונים
שעון זמן
פנל מרכזי ללוח שעונים
כסוי תחתון ללוח שעונים
מסגרת ללוח שעונים
פנל בית רדיו
פנל מזגן
כסוי פתח בלוח שעונים
זכוכית לוח שעונים
צמת חוטים ללוח שעונים
יחידת חימום
ידית/מתג מגבים
מתג אור חירום
מתג מפשיר אדים
מתג איורור
מתג פנסי ערפל
זרוע מגב
חגורות בטיחות ימין
חיישן חגורות בטיחות ימין
חגורת בטיחות קדמית ימנית
חגורת בטיחות אחורית ימנית
נועל חגורת בטיחות ימנית
אבזם חגורת בטיחות ימנית
תפס לחגורת בטיחות ימנית
חגורות בטיחות שמאל
חיישן חגורות בטיחות שמאל
חגורת בטיחות קדמית שמאלית
חגורת בטיחות אחורית שמאלית
נועל חגורת בטיחות שמאלית
אבזם חגורת בטיחות שמאלית
תפס לחגורת בטיחות שמאלית
ידית אורות
ידית איתות
ידית בלם יד
בלם יד
כבל בלם יד
זרוע לבלם יד
תפס לכבל בלם יד
מתג בקרה בלם יד
ידית דלת פנימית
ידית הילוכים
כלי נהג
סט כלי נהג
ידית מגבה
מגבה
מפתח גלגלים
תפסים לכלי נהג
בורג/תפס לגלגל חליפי
כריות אוויר
כרית אויר קדמית  שמאלית
כרית אויר קדמית ימנית
צמת חוטים לכרית אויר שמאלית
צמת חוטים לכרית אויר  ימנית
כרית אויר צידית שמאלית
כרית אויר צידית  ימנית
כרית אויר וילון שמאלית
כרית אויר וילון  ימנית
סליל כרית אויר
חיישן כרית אויר
סט כריות אויר
מחשב כריות אויר
לוח שעונים
ריפוד לוח שעונים
בית לוח שעונים
שעון זמן
פנל מרכזי ללוח שעונים
כסוי תחתון ללוח שעונים
מסגרת ללוח שעונים
פנל בית רדיו
פנל מזגן
כסוי פתח בלוח שעונים
זכוכית לוח שעונים
צמת חוטים ללוח שעונים
יחידת חימום
ידית/מתג מגבים
מתג אור חירום
מתג מפשיר אדים
מתג איורור
מתג פנסי ערפל
מדף אחורי לתא מטען
תומך למדף אחורי
שרוך למדף אחורי
ציר למדף אחורי
תפס למדף אחורי
מושבים
מושב קדמי שמאלי
מושב קדמי ימני
גלגלת למושב שמאלי
גלגלת למושב ימני
גב למושב קדמי שמאלי
גב למושב קדמי ימני
גב למושב אחורי שמאלי
גב למושב אחורי ימני
משענת יד למושב שמאלי
משענת יד למושב ימני
משענת ראש למושב שמאלי
משענת ראש למושב ימני
מסילה למושב קדמי שמאלי
מסילה למושב קדמי ימני
ידית/כפתור למושב
מושב אחורי
מושב אחורי תחתון
ריפוד מושבים
כבל למושב
כסוי צד למושב
כסוי מנגנון מושב
מנגנון כסא
מערכת חימום
כבל מערכת חימום
מניפת מערכת איוורור
צינור מערכת חימום
מערכת קול
רמקול
כסוי לרמקול
רדיו טייפ
קונסולה
מדף תחתון
תריס מערכת איורור
תעלת אויר ללוח שעונים
מאפרה
מצית סיגריות
מתקן לכוסות
קונסולה לבלם יד
קונסולה לידית הילוכים
קונסולה למזגן
קונסולה לגג
רדיו דיסק משומש
ריפוד גג מרכב
ידית אחיזה בגג
חלקי ריפוד גג
ריפודים
פנל פלסטיק פח אחורי
סט שטיחים
גומית אטימה
שעונים
כבל מד אוץ
שעון סבובי מנוע
שעון דלק
מד מהירות
מד חום מנוע
מד לחץ שמן
תא כפפות
ידית תא כפפות
מנעול תא כפפות
מכסה תא כפפות
ציר לתא כפפות
דשבורד
אחר

צמיגים וחישוקים (ג'אנטים)

לקבלת תוצאות מדויקות, יש לציין את כמות ומידת הצמיגים, כפי שמופיעה ברשיון הרכב
חישוק גלגל (ג'אנט) מגנזיום
חישוק גלגל (ג'אנט) ברזל
חישוקים (ג'אנטים) – סט שלם
טסות – צלחות
טסות – צלחות אוניברסליות
צמיג
כסוי לגלגל
שסתום לצמיג
בורג לחישוק
קישוט לגלגל
צלחת נוי לגלגל
סט צלחות נוי
כפה לג'נט
כסוי לאום גלגל
אחר

חלונות ושמשות

שמשה אחורית
שמשה לדלת מטען
קישוט לשמשה אחורית
גומי שמשה אחורית
שמשה לדלת אחורית ימנית
שמשה משולשת לדלת אחורית ימנית
גומי גשם לדלת אחורית ימנית
עמוד לשמשה משולשת בדלת ימנית
גומיות ואטמים לחלונות
שמשה לדלת אחורית שמאלית
שמשה משולשת לדלת אחורית שמאלית
גומי גשם לדלת אחורית שמאלית
עמוד לשמשה משולשת בדלת שמאלית
גומיות ואטמים לחלונות
שמשה לדלת קדמית ימנית
גומי גשם לדלת קדמית ימנית
גומיה לשמשה משולשת ימנית
שמשה משולשת לדלת ימנית
גומיות ואטמים לחלונות
שמשה לדלת קדמית שמאלית
גומי גשם לדלת קדמית שמאלית
גומיה לשמשה משולשת שמאלית
שמשה משולשת לדלת שמאלית
גומיות ואטמים לחלונות
שמשה לדלת הזזה/שירות
גומי לחלון דלת הזזה
שמשה לדלת צד אמצעית
שמשת לחלון גג
גומי מסגרת חלון גג
ידית הפעלה לחלון גג
כבל הפעלת חלון גג
שמשה צידית
גומיות ואטמים לחלונות
תפס וציר לחלון צד
שמשה לדופן אחורית
שמשה אמצעית לדופן
קישוט לשמשת דופן
שמשה קדמית
אטם שמשה קדמית
גומי לשמשה קדמית
אחר

מראות ופנסים

מראה פנימית
חלקי מראה פנימית
מראה צד ימין
מראה צד שמאל
פנס אור מספר
כסוי לפנס אור מספר
פנס אחורי ימני
בית פנס אחורי ימני
בית מנורה לפנס אחורי ימני
מחזיר אור אחורי ימני
פנס אחורי חיצוני ימני
פנס אחורי פנימי ימני
מסגרת לפנס אחורי ימני
שפם לפנס אחורי ימני
פנס אור בלימה ימני
עדשה לפנס אחורי ימני
תפס לפנס אחורי ימני
פנס אור נסיעה לאחור ימני
חיישן אור בלם ימני
חיישן אור נסיעה לאחור ימני
פנס אחורי שונות
פנס אחורי  שמאלי
בית פנס אחורי שמאלי
בית מנורה לפנס אחורי שמאלי
מחזיר אור אחורי שמאלי
פנס אחורי חיצוני שמאלי
פנס אחורי פנימי שמאלי
מסגרת לפנס אחורי שמאלי
שפם לפנס אחורי שמאלי
פנס אור בלימה שמאלי
עדשה לפנס אחורי שמאלי
תפס לפנס אחורי שמאלי
פנס אור נסיעה לאחור שמאלי
חיישן אור בלם שמאלי
חיישן אור נסיעה לאחור שמאלי
פנס אחורי שונות
פנס איתות ימני
פנס איתות קדמי ימני
פנס איתות אחורי ימני
פנס צד לכנף קדמית ימנית
עדשה לפנס צד ימני
בית פנס איתות ימני
עדשה לפנס איתות ימני
פנס איתות שמאלי
פנס איתות קדמי שמאלי
פנס איתות אחורי שמאלי
פנס צד לכנף קדמית שמאלית
עדשה לפנס צד שמאלי
בית פנס איתות שמאלי
עדשה לפנס איתות שמאלי
פנס חניה
בית פנס חניה
עדשה לפנס חניה
פנסי ערפל ימני
פנס ערפל אחורי  ימני
מסגרת פנס ערפל ימני
פנס ערפל קדמי ימני
בית פנס ערפל ימני
כסוי פנס ערפל ימני
פנסי ערפל שמאלי
פנס ערפל אחורי שמאלי
מסגרת פנס ערפל שמאלי
פנס ערפל קדמי  שמאלי
בית פנס ערפל  שמאלי
כסוי פנס ערפל שמאלי
פנס ראשי ימני
שפם לפנס ראשי ימני
רפלקטור לפנס ראשי ימני
ברג/כבל כיוון לפנס ראשי ימני
בית פנס ראשי ימני
מסגרת לפנס ראשי ימני
תפס לפנס ראשי ימני
שפם לפנס ראשי ימני
מנוע כיוון פנס ראשי ימני
עדשה לפנס ראשי ימני
כסוי פנס ראשי ימני
פנל בית פנסים ימני
מגב לפנס ראשי ימני
מנוע למגב לפנס ראשי ימני
בית מנורה ימני
פנס ראשי  שמאלי
שפם לפנס ראשי שמאלי
רפלקטור לפנס ראשי שמאלי
ברג/כבל כיוון לפנס ראשי שמאלי
בית פנס ראשי שמאלי
מסגרת לפנס ראשי שמאלי
תפס לפנס ראשי שמאלי
מנוע כיוון פנס ראשי שמאלי
עדשה לפנס ראשי שמאלי
כסוי פנס ראשי שמאלי
פנל בית פנסים שמאלי
מגב לפנס ראשי שמאלי
מנוע למגב לפנס ראשי שמאלי
בית מנורה שמאלי
פנס תאורה פנימי
בית פנס פנימי
כסוי לפנס פנימי
מתג לפנס פנימי
נורות
אחר

מכונאות וחשמל-חלקים מכניים

מכונאות וחשמל -כללי

אגן שמן מנוע
אטם אגן שמן מנוע
פקק לאגן שמן מנוע
אלטרנטור
מותח לאלטרנטור
צמה לאלטרנטור
בורג/בוקסה לאלטרנטור
רצועת אלטרנטור
גלגלת אלטרנטור
תומך אלטרנטור
כסוי לאלטרנטור
בית נתיכים
תושבת בית נתיכים
צמה לבית נתיכים
דוידה לבית נתיכים
נתיכים
מכסה בית נתיכים
בית מנורה
גלגל תנופה
דוד פליטה
דוד פליטה אחורי
דוד פליטה אמצעי
דוד פליטה קדמי
כונסי אוויר ומאווררים
כונס אויר
כסוי כונס אויר
מאורר מצנן מים
כנפים למאורר
מניפת אורור
מצמד מאורר
בולם מותח מאורר
תומך למאורר מנוע
מאייד – קרבורטור
כבל דוושת דלק
כבל משנק
חלקי מאייד
דיזה למאייד
מגבים ומתזים
מגב אחורי
מתיז מים אחורי
מנוע מגב אחורי
מיכל מתיז מים אחורי
נוזל מיכל מתזים
מנוע מגבים קדמי
מנוע מתיז מים
מיכל מתיז מים
מכסה למיכל מתזים
מגב לפנס ראשי
מנוע למגב לפנס ראשי
ציר למגב
זרוע למגב
צינור מים למתזים
מתיז מים למגב
מדחס למזגן
מצמד למדחס מזגן
גלגלת מדחס מזגן
תושבת מדחס מזגן
מדיד שמן מנוע
מזלג למצמד (קלאץ')
מזרק דלק
מיכל דלק
מכסה למיכל דלק
מצוף מיכל דלק
מיכל מים למגבים
מיכל עיבוי מים
מכסה למיכל עבוי מים
תושבת למיכל עבוי
מיכל שמן הגה
ממיר קטליטי
מנגנון חלון קדמי
מנוע צעדים
מניפת שמן מנוע
מסרק הגה
מעבה מזגן
צינור מזגן
מיבש למזגן
חיישן טמפרטורה למזגן
מפוח למזגן
מפלג
סליל הצתה
מכסה מפלג
רוטור למפלג
כבל הצתה
מפלט – אגזוז
דוד פליטה אחורי
דוד פליטה אמצעי
דוד פליטה קדמי
סעפת פליטה
מצבר
נעל/בורג למצבר
תושבת מצבר
כבל למצבר
מכסה/תפס למצבר
מצמד – קלאץ'
מצמד מנוע
פלטה/דיסק למצמד
מיסב לחץ למצמד
דוושת מצמד
גומי לדוושת מצמד
כבל למצמד
מזלג למצמד
מצנן מים – רדיאטור
כונס אויר
מאורר מצנן מים
תושבת למצנן מים
מגן רוח למצנן
תפס למצנן מים
כסוי למצנן מים
מכסה מצנן מים
מצנן לטורבו
ממסר מאוררים
מצנן שמן גיר אוטומט
מצערת
מתנע – סטרטר
סעפת יניקה
צינור ואקום
טורבו
אטם סעפת יניקה
בורג/אום סעפת יניקה
תושבת סעפת יניקה
סעפת פליטה
ערסל מנוע
פיקוד חלונות / פסנתר
צופר
צופר צליל גבוה
צופר צליל נמוך
תיבת הגה
תיבת העברה
ציריה לטרספורטר
מנוע הגה
סוויץ
מסנן חלקיקים / dpf
סוללה היברידית
רדיאטור פנימי
מגבר בלם
דוושת גז
אחר

מחשבים

ABS מחשב
מחשב גיר
מחשב הזרקה
מחשב כריות אויר
מחשב מזגן
מחשב מנוע
תושבת מחשב מנוע
מחשב נעילה
מחשב הגה
אחר

משאבות

ABS משאבת
ABS תושבת משאבת
משאבת בלמים
משאבת בלם קדמית/קליפר
משאבת בלם אחורית/קליפר
מגבר כח לבלם
משאבת איזון
משאבת בלמים מרכזית
מכסה למיכל נוזל בלם
מיכל נוזל בלמים
דוושת בלם
גומי לדוושת בלם
משאבת דלק
משאבת הגה כח
גלגל רצועה למשאבת הגה
תושבת משאבת הגה כח
רצועה למשאבת הגה כח
משאבת הזרקה מרכזית
משאבת לחץ סולר
משאבת מים
גלגלת משאבת מים
אטם למשאבה ותרמוסטט
משאבת מצמד – קלאץ'
משאבת מצמד עליונה
משאבת מצמד תחתונה
משאבת נעילה מרכזית
משאבת שמן מנוע
משאבת שמן תיבת הילוכים
אחר

מתלים וסרנים

גשר מנוע
ערסל מנוע
גשר מנוע אמצעי
גשר מנוע אחורי
גשר תחתון למנוע
גשר מתלה קדמי
מתלה קדמי מושלם
מתלה אחורי  ימני
זרוע מתלה אחורי ימני
נבה לגלגל ימני
בית בולם זעזועים
מתלה אחורי  שמאלי
זרוע מתלה אחורי שמאלי
נבה לגלגל שמאלי
בית בולם זעזועים
מתלה קדמי ימני
קפיץ עלים למתלה ימני
קפיץ מתלה קדמי ימני
תפוח למשולש קדמי ימני
זרוע מתלה קדמי ימני
תותב למתלה ימני
מתלה קדמי שמאלי
קפיץ עלים למתלה שמאלי
קפיץ מתלה קדמי שמאלי
תפוח למשולש קדמי שמאלי
זרוע מתלה קדמי שמאלי
תותב למתלה שמאלי
סרן אחורי – בקאקס
גשר מתלה אחורי
סרן אחורי
אקס אחורי
סרן קדמי – פרונטאקס
ציריה ימין
גל הינע ימני
אקס קדמי
ציריה שמאל
גל הינע  שמאלי
אקס קדמי
מוט מייצב
מוט פיתול
תושבת למיצב
מוט מיצב אחורי
מוט מיצב קדמי
גומי למוט מיצב
זרוע מיצב אחורי
בוקסה למוט מיצב אחורי
תפס מוט מיצב
משולש וזרוע
משולש מתלה קדמי
משולש מתלה אחורי
מיסב לגלגל
מתלה קדמי
תושבת למשולש
מוט הגה
אחר

חיישנים

ABS חיישן
חיישן מד מצערת זרימת אויר
חיישן גזים
חיישן חום מנוע
חיישן חמצן
חיישן למבדה
חיישן לחץ שמן
חיישן EGR
חיישן גשם
אחר

מנוע ותיבות הילוכים

מנוע ותיבות הילוכים - כללי

בית מצערת
מגדש טורבו
מנוע בנזין
מנוע דיזל
מנוע טורבו בנזין
מנוע טורבו דיזל
ראש מנוע
פקק ראש מנוע
אטם ראש מנוע
בורג ראש מנוע
תיבת הילוכים אוטומטית
תיבת הילוכים ידנית
אחר

תושבות

תושבות מנוע
בית תושבת מנוע
תושבת מנוע אמצעית
תושבת מנוע אחורית
תושבת תיבת הילוכים
מחזיק מגן מנוע תחתון
אחר

חלפים לטיפולים

חלפים לטיפולים - כללי

אטמים ומחזירי שמן
מחזיר שמן
אטמים
בולמי זעזועים
בולם זעזועים אחורי
תושבת בולם אחורי
בית מיסב לגלגל
כרית לבולם
גומי אבק לבולם
בולם זעזועים קדמי
תושבת לבולם קדמי
מכסה בולם קדמי
בלמים
צלחות בלמים
דיסקיות בלמים
רפידות לבלם
דיסק לבלם
גל ארכובה (קרנק)
גל זיזים
כבלי הצתה
טבעות בוכנה
בוכנה למנוע
תותבים לטלטלים
סט מרווחים לטלטלים
טלטלי מנוע
רינגים לבוכנות
סט בוכנות
מיסבים
מיסבי מנוע
מיסב גל ארוכבה
קסוות לגל ארכובה
מיסבי טלטלים
מכסים (שמן, דלק,עיבוי)
מכסה מלוי שמן מנוע
מצתים (פלאגים)
מנורות
מצנן שמן מנוע
מצנן שמן גיר אוטומט
נוזל בלמים
מחזיר שמן לגלגל
נוזל קירור
תוסף לנוזל קרור
סט טיימינג
פולי מנוע
קפיצים
רצועת תזמון (טיימינג)
מכסה רצועת זימון
גלגלת זימון למנוע
גלגל מותח רצועה
מותח רצועת זימון
אטם מכסה זימון
רצועת מנוע
שסתומי מנוע
אחר

גומיות

גומי מכסה מנוע
גומי מכסה שסתומים
גומי ציריה
גומי שימשה
אחר

מסננים

מסנני אוויר
מסנן אויר מושלם
מיכל אויר
מכסה בית מסנן אויר
קצה בית מסנן אויר
כונס אויר לבית מסנן אויר
שופר לבית מסנן אויר
צינור אויר
תיבת חימום אויר
בית מסנן אויר
קרב מסנן אויר
מיכל פחם לאדי דלק
תומך לבית מסנן אויר
מסנן גיר
מסנן דלק
בית מסנן דלק
מסנן מזגן
מסנן סולר
מסנן שמן מנוע
מסנן שמן מנוע
בית מסנן שמן מנוע
מסנן שמן תיבת הילוכים
אחר

שמנים ותוספים

שמן בלמים
שמן גיר אוטומט
שמן הגה כח
שמן מנוע
תוסף דלק
תוסף נגד נזילת מים
תוסף שמן מנוע
אחר

צינורות

צינור אוויר
צינור בלם (ברקס)
צינור דלק
צינור לטורבו
צינור מיכל דלק
משפך דלק
צינור הגה
צינור חימום
צינור מים
צינור מים עליון
צינור מים תחתון
מחבר לצינור מים
תפס לצינור מים/מזגן
צינור פליטה
צינור פליטה אחורי
תומך לדוד וצינור פליטה
צינור פליטה קדמי
צינור פליטה אמצעי
תפס לצינור פליטה
צינור קירור
צינור מזגן
מיבש למזגן
חיישן טמפרטורה למזגן
צינור שמן
צינור שמן הגה כח
צינור שמן תיבת הילוכים
אחר

אביזרי רכב

ציוד כללי

אזעקה ומיגון לרכב
מערכת אזעקה
קודנית לאזעקה
מערכת איתור
צופר אזעקה
אנטנה
גגון
גלאי רדאר
וילונות לרכב
חלון גג ( סנרוף )
חלונות כהים
כבל התנעה
כיסוי הגה
כיסוי חיצוני לרכב
כיסוי מושבים לרכב (ריפוד)
מגבהים
מגבים לרכב
מגן יתושים
מגן רוח
מגן שמש
תפס/תושבת מגן שמש
מטען לרכב
מנשא לאופניים
מצבר לרכב
מצלמת רוורס
מראה פנוראמית לרכב
משענת יד לרכב
מתג (מפסק) לחלון
סט בוקסות
סט גופיות
סט שטיחים לרכב
שיפורי רכב
שלטים
צלון
קישוט לרכב
ריפוד לרכב
וילון אחורי

תקשורת

דיבורית Bluetooth
דיבורית לרכב
דיבורית לאייפון
מערכת ניווט GPS
תושבת לטלפון נייד/GPS

מערכות מולטימדיה לרכב

DVD לרכב
מגברים לרכב
מחליף דיסקים לרכב
מסכים לרכב
מערכות כריזה
משענת ראש עם מסך מובנה
רדיו דיסק לרכב
רדיו דיסק DVD לרכב
רדיו טייפ לרכב
רמקולים לרכב

שונות

שונות
שואב אבק לרכב
מפיץ ריח לרכב
מקרר לרכב
אנחנו כאן בשבילך